Běžný kurz NJ

27. 8. 2021
  • 1x týdně 60 minut
  • výuka probíhá na učebnách v Ústí nad Labem (Revoluční 7, 400 01 Ústí nad Labem)
  • ve skupině může být maximálně 8 účastníků
  • vyučování probíhá 16:00 – 20:00
  • vyučují vyškolení lektoři za využití moderních vyučovacích metod
  • kurz začíná v týdnu od 6. září a končí v týdnu od 6. června
  • výuka neprobíhá o státní svátky, Vánoční svátky