Individuální kurz

30. 8. 2021

Kurz vhodný pro všechny s individuálními vzdělávacími potřebami, nebo pro ty, kdy vyžadují maximální míru flexibility.