Intenzivní kurz Aj děti

31. 8. 2021
  • 2x týdně 60 minut
  • výuka probíhá na učebnách v Ústí nad Labem (Revoluční 7, 400 01 Ústí nad Labem)
  • ve skupině může být maximálně 8 účastníků
  • vyučování probíhá 13:00 – 16:30
  • vyučují vyškolení lektoři za využití moderních vyučovacích metod
  • kurz začíná v týdnu od 22. září a končí v týdnu od 12. června
  • výuka neprobíhá o státní svátky, Vánoční svátky a v době školních prázdnin