Večerní kurz

27. 8. 2021
  • 1x týdně 90 minut
  • výuka probíhá na učebnách v Roudnici nad Labem (Purkyňovo nám. 1400, 413 01, Roudnice nad Labem)
  • ve skupině může být maximálně 10 účastníků
  • vyučování probíhá od 17:30 do 19:00
  • vyučují vyškolení lektoři za využití moderních vyučovacích metod
  • kurz začíná v týdnu od 9. září a končí v týdnu od 5. června
  • výuka neprobíhá o státní svátky, Vánoční svátky