Firemní výuka

Firemní výuka

Naše jazyková škola poskytuje program kompletní jazykové výuky pro naše firemní zákazníky...

Mezinárodně uznávané zkoušky

Mezinárodně uznávané zkoušky

Cambridgeské zkoušky jsou nejucelenějším systémem jazykových certifikací na světě a není lepšího dokladu o jazykové úrovni.

HR oddělení v mnohých firmách volí tento způsob výuky hlavně ze dvou důvodů – cíl v podobě zkoušky má velmi dobrý vliv na motivaci zaměstnance a zároveň je složená zkouška jasným dokladem efektivity kurzu.

Je třeba ale mít na paměti, že příprava na mezinárodní zkoušku může být poměrně obtížná. Pro složení zkoušky do jednoho roku od zahájení kurzu je téměř vždy nutná dotace 2 x 90 minut týdně a také domácí příprava studentů.

Nejvhodnější zkoušku pro Vašeho zaměstnance vybereme v závislosti na jeho jazykové úrovní a případných speciálních požadavcích.

Mezi nejčastěji skládané zkoušky patří:

PET – Preliminary English Test

Po složení PET dovede student vyřešit základní komunikační situace v běžném životě od nákupu zboží přes zjišťování informací až po jednoduchou společenskou konverzaci. Zkouška je určena středně pokročilým studentům po třech až čtyřech letech intenzivní výuky. Úrovní odpovídá maturitní zkoušce.

FCE – First Certificate in English

Držitel tohoto certifikátu je schopen vypořádat se v podstatě se všemi situacemi v práci i mimo ni. Jeho zaměstnavatel si může být jist, že jazykové znalosti nebudou bránit vyřešení jakékoliv situace. Zkoušku skládají pokročilí studenti po pěti letech intenzivního studia. Úrovní odpovídá státní zkoušce.

CAE – Certificate in Advanced English

Tato zkouška je vhodná pro zaměstnance, kteří často reprezentují firmu – například pro obchodní zástupce nebo manažery. Držitel CAE nejen že situaci hladce vyřeší, ale zároveň zanechá kultivovaný dojem. Zkoušku skládají velmi pokročilí studenti.

BEC Vantage a BEC Higher - Business English Certificates

Obě zkoušky jsou zejména slovní zásobou zaměřeny na jazyk pro pracovní praxi (Business English), přičemž BEC Vantage odpovídá úrovní FCE a BEC Higher odpovídá CAE.