Firemní výuka

Firemní výuka

Naše jazyková škola poskytuje program kompletní jazykové výuky pro naše firemní zákazníky...

Nabídka kurzů

Nabídka kurzů

Hodiny nabízíme v délce 60 nebo 90 minut. Šedesátiminutové lekce jsou doporučovány pouze pro udržovací kurzy (kdy student neočekává rychlý postup vpřed) nebo pro individuální kurzy studentů, kteří jsou ochotni věnovat hodně času samostudiu. V případě přípravy ke složení zkoušky doporučujeme dotaci 2 x 90 minut týdně.

U všech kurzů se lektor dopraví na Vámi požadované místo.


Skupinové kurzy pro zaměstnance

Tyto kurzy jsou jedním z nejžádanějších a zároveň nejefektivnějších způsobů výuky jazyka. Probíhají ve skupinách o velikosti 3 – 10 studentů podobné úrovně, která je zjištěna před zahájením kurzu testem. Výhodami je široká škála komunikativních situací a větší počet přízvuků, se kterými student přijde do styku.

objednat

Individuální výuka

Hodiny, na kterých je student s lektorem sám, jsou vhodné v řadě situací – je-li student výrazně rychlejší či pomalejší než ostatní nebo potřebuje-li angličtinu pro jiné situace (telefonování, čtení manuálů etc).

objednat

Kurzy Business & Technical English

Tyto kurzy se od standardních liší v probírané slovní zásobě a komunikačních situacích. Tématy jsou například obchodní vyjednávání a vyřizování reklamací pro kurzy Business English nebo popis závady stroje a výrobní postupy pro Technical English.

objednat

Udržovací kurzy

Účelem kurzů je naučit zaměstnance vypořádat se s konkrétními situacemi z jejich pracovního života. Délka těchto kurzů se pohybuje mezi 6 – 30 lekcemi a všechny kurzy jsou připraveny lektory se zkušenostmi nebo vzděláním v daných oborech. Umíme připravit například následující témata:

 • Obchodní jednání
 • Finanční angličtina
 • Prezentace
 • Angličtina ve výrobě
 • Angličtina pro kancelář (telefonování a korespondence)
 • Zákaznický servis

Konkrétní náplň a délka kurzu vždy závisí na požadavcích a potřebách klienta.

objednat

Intenzivní kurzy se speciálním zaměřením

Účelem kurzů je naučit zaměstnance vypořádat se s konkrétními situacemi z jejich pracovního života. Délka těchto kurzů se pohybuje mezi 6 – 30 lekcemi a všechny kurzy jsou připraveny lektory se zkušenostmi nebo vzděláním v daných oborech. Umíme připravit například následující témata:

 • Obchodní jednání
 • Finanční angličtina
 • Prezentace
 • Angličtina ve výrobě
 • Angličtina pro kancelář (telefonování a korespondence)
 • Zákaznický servis

Konkrétní náplň a délka kurzu vždy závisí na požadavcích a potřebách klienta.

objednat