Firemní výuka

Firemní výuka

Naše jazyková škola poskytuje program kompletní jazykové výuky pro naše firemní zákazníky...

Vytvoření nabídky

Vytvoření nabídky

Program komplexní jazykové výuky pro firmy zahrnuje tyto služby:

1) analýza zákazníkových potřeb

 • vypracování seznamu osob s potřebou znalosti cizího jazyka
 • stanovení jejich potřeb (jazykové úrovně a prostředky, nutné pro výkon jejich funkce)
 • konzultace zjištěného stavu se zákazníkem

2) analýza současného stavu jazykových znalostí v podniku

 • testování zaměstnanců pomocí komplexních testů zahrnujících znalost slovní zásoby a gramatiky, poslechu, psaní a řečových dovedností s ohledem na jejich potřeby

3) vypracování konkrétních výukových programů pro jednotlivé zaměstnance

 • stanovení cílů jazykové výuky
 • určení způsobů výuky (individuální, skupinová výuka, intenzivní kurzy)
 • vypracování časových plánů
 • případné doporučení mezinárodních, či národních zkoušek

4) zajištění průběhu výuky

 • personální zajištění výuky
 • provádění individuální nebo skupinové výuky
 • příprava na mezinárodní či národní jazykové zkoušky
 • průběžné hodnocení stavu a výsledků výuky
 • kontinuální spolupráce a hodnocení stavu výuky se zadavatelem

5) pravidelná kontrola stavu výuky

 • kontrola probíhá v termínech podle přání zákazníka
 • pravidelné testování studentů z hlediska všech jazykových dovedností
 • celkové hodnocení práce studentů
 • zhodnocení dosažených výsledků jednotlivých studentů

6) závěrečné zhodnocení výsledků výuky

 • celkové zhodnocení výsledků a případná doporučení do budoucna

Kontaktujte nás přes formuláře v NABÍDCE KURZŮ.