Firemní výuka

Firemní výuka

Naše jazyková škola poskytuje program kompletní jazykové výuky pro naše firemní zákazníky...

Záruka kvality

Záruka kvality

Filozofií jazykové školy Link je využití všech metodologických možností, které praxe nabízí. Naši lektoři jsou vedeni ve výuce k postupům, založeným především na komunikativním přístupu, kdy středem zájmu je student. Cílem je co neaktivnější zapojení studentů do výukového procesu, kdy je role učitele vnímána jako role manažera výuky, mentora a rádce spíše než učitele v tradičním slova smyslu. Jazyková škola podporuje profesní rozvoj učitelů a jejich autonomii tak, aby sami volili co nejefektivnější metody, které neodporují jejich osobnostním předpokladům a které jsou šity na míru osobnostním a studijním charakteristikám účastníků kurzů.

Lektorský tým se skládá ze zkušených učitelů, kteří nejenže prošli náročným tréninkem, ale kteří na sobě neustále pracují a sami školí další adepty učitelského řemesla. Velký důraz je kladen na týmového ducha školy a vzájemnou spolupráci a podporu při řešení rozličných problémů, které výuka přináší.

The Director of Studies, zkráceně DOS, je zodpovědný za průběh, koordinaci a administraci všech součástí výukového procesu včetně řízení týmu lektorů a kontroly kvality jejich práce.

DOS je členem vedení a úzce spolupracuje s výkonným ředitelem a office manažerem zodpovědným za organizaci výuky na záležitostech spojených s každodenní prací jazykové školy.

DOS má na starosti:

  • zajištění vysoké kvality výukového programu, nastavení pravidel výuky a dodržování sylabu
  • provádění náslechů, analýz výuky a poskytování odborné podpory lektorům
  • vedení programu osobního růstu lektorů, nábor a přijímání nových lektorů a jejich trénink
  • podporu motivace lektorů, vzájemné spolupráce a týmového ducha
  • řešení problémů spojených s lektorským týmem uvnitř i navenek
  • řešení případných reklamací spojených s kvalitou výuky