Výuka pro děti

Výuka pro děti

... aby se vaše dítě nebálo mluvit
Cambridgeske zkoušky pro děti

Cambridgeske zkoušky pro děti

Výuka v našich kurzech obecně směřuje k tomu, aby děti před ukončením střední školy dosáhly na jednu z vyšších úrovní mezinárodně uznávaný cambridgeských zkoušek (FCE nebo CAE). Naším cílem je děti připravit na získání certifikátu, který jim umožní studium na zahraniční škole nebo jim zvýší konkurenceschopnost na trhu práce.

 

Kromě těchto zkoušek na vyšších úrovních, které zpravidla studenti skládají ve věku 15 let a výše, nabízí Cambridgeská univerzita také možnost skládání zkoušek pro děti. Mají hned několik funkcí:

-          informují rodiče i děti o výsledcích studia

-          motivují děti, které vidí, jak moc se toho naučily a po složení zkoušky všechny obdrží certifikát

-          rozvíjí všechny jazykové dovednosti – psaní, čtení, poslech a mluvení

-          trénují děti v testovacích strategiích, které jednou uplatní u jazykových zkoušek vyšších úrovní

 

S naší školou můžete využít možnosti ověřit si pokrok vašeho dítěte složením zkoušek YLE po zhruba dvou, čtyřech a šesti letech studia. Složení zkoušky rodičům obvykle doporučujeme, ale není v žádném případě povinné - pro některé děti nemusí být vhodné kvůli souvisejícímu stresu a povaze hodnocení podobné školnímu prostředí. O možnostech získat certifikát budete v pravou chvíli informování našim lektorem a je pouze na vás a především na přání vašeho dítěte, zda se ho na zkoušku rozhodnete prostřednictvím naší školy přihlásit.

 

Mezinárodně uznávané zkoušky YLE se skládají ve třech úrovních:

 

ico  STARTERS

Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. 

Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).

Více informací.

ico MOVERS

Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky.

Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7 minut).

Více informací.

ico FLAYERS

Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé.

Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).

Více informací.