Výuka dospělí

Výuka dospělí

U nás se jazyky neučí, u nás se jimi mluví!
Přípravné kurzy v Ústí nad Labem

Přípravné kurzy v Ústí nad Labem

PŘÍPRAVNÉ KURZY V ÚSTÍ NAD LABEM

Harmonogram školního roku

  • Školní rok 2019/2020 zahajujeme: 16. 9. 2019
  • Výuka probíhá dvakrát týdně po devadesáti minutách
  • Výuku vede český lektor a rodilý mluvčí.

 

Ceník


Ceny kurzů při platbě na celý školní rok

Typ kurzu

Celková částka

1. splátka

do 30.9.

2. splátka

do 31.10.

3. splátka

do 30.11.

4. splátka

do 31.12.

FCE kurz (2x 90min. týdně)

9 950 Kč

3 450 Kč

2 500 Kč

2 000 Kč 2 000Kč

 

Ceny kurzů při platbě na pololetí

Typ kurzu

Celková částka

1. splátka

do 30.9.

2. splátka

do 31.10.

3. splátka

do 30.11.

4. splátka

do 31.12.

FCE kurz

(2x 90min. týdně)

6 950 Kč

2 550 Kč

1 800 Kč

1 800 Kč 800Kč

  • V cenách kurzovného nejsou zahrnuty učebnice.

  • V případě, že se student rozhodne kurzy nenavštěvovat, zaplacené peníze se nevracejí a nelze je převést na individuální výuku.

  • V případě, že student nezaplatí splátku do uvedeného data ve splátkovém kalendáři, ztrácí své místo ve skupině.

  • Počet klientů ve skupině je 10 - 12.

  • Pokud nebude ve skupině naplněna kapacita, uhrazené platby budou v plné výši vráceny.

  • Platit je možné v hotovosti nebo převodem na účet. Při platbě převodem, si prosím požádejte o platební informace.

Přihláška