Výuka dospělí

Výuka dospělí

U nás se jazyky neučí, u nás se jimi mluví!
Styl výuky

Styl výuky

Největší důraz je při výuce kladen na komunikaci. Vše, co se studenti naučí, jsou ihned nuceni  použít v praxi, což pomáhá mozku zapamatovat si novou strukturu. Dosažení tohoto cíle pomáhá malý počet studentů ve skupině a častá práce studentů ve dvojicích a malých skupinkách. To zvýší jak počet komunikativních situací, tak počet konverzačních partnerů a tím páden i rozdílných přízvuků, s nimiž přijde každý jednotlivec do styku.