Výuka dospělí

Výuka dospělí

U nás se jazyky neučí, u nás se jimi mluví!
Intenzivní letní kurz FCE

Intenzivní letní kurz FCE

Cambridgeské zkoušky představují nejrozšířenější a nejuznávanější systém testování komunikačních schopností v angličtině. Jsou dostupné pro všechny věkové kategorie, mapují celou škálu úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) od A1 až po C2. Nejznámějšími zkouškou na úrovni B2 (dle SERR) jsou pak zkoušky FCE. Jazyková škola LLS - Link Language School má více než patnáctiletou tradici s pořádáním kurzů pro přípravu na složení této zkoušky a v jejím týmu pracují zkušení lektoři a rodilí mluvčí.

Kurz je určen především pro ty, kteří se chystají skládat zkoušku FCE v podzimním a zimním termínu a chtějí si ověřit, že jsou schopni zkoušku úspěšně absolvovat či případně prohloubit a doladit své dovednosti.

Náplň kurzu

Samotné jazykové dovednosti nestačí k úspěšnému složení této zkoušky. Náš kurz je zaměřen kromě prohloubení již získaných dovedností především na zvládnutí tzv. strategií (exam strategies), díky němuž budou adepti zkoušky lépe vědět, co je čeká. Účastníci kurzu absolvují celkem 17 vyučovacích bloků (25,5 hod) se zaměřením na přípravu testovacích strategií a prohloubení dovedností čtení, poslechu, psaní i procvičení potřebné gramatiky a slovní zásoby a dalších 5 hodin při tzv. Mock testu, který simuluje podmínky reálného testu FCE. V tomto ohledu je náš kurz v ČR jedinečný.

Významná část práce ve formě strukturovaného samostudia je soustřeďována i do odpoledních či večerních hodin, kdy mají účastníci kurzu formou denních úkolů prostor pro prohlubování dovedností získaných během dne, ale je možné je využít i pro individuální konzultace.

Denní program

09:00 – 12:15 dopolední výuka
13:30 – 15:00 odpolední výuka
15:00 – 16:30 individuální konzultace, „domácí“ příprava
16:30 odevzdání denního úkolu
  samostudium

Mock test

Závěrečný mock test je rozdělen do dvou částí. Testování Speaking je naplánováno na předposlední odpoledne, zbývající části (Reading, Listening, Writing a Use of English) na poslední den kurzu. Poslední hodina kurzu je věnována společné analýze výsledků a doporučení pro případnou další přípravu. Účastnící se mohou ke zkoušce FCE (Praha nebo Ústí nad Labem) přihlásit přímo na místě.

Účastníci kurzu

Účastníci musí pro přihlášení do kurzu vyplnit on-line (placement) test, který prokáže jazykové dovednosti na úrovni nejméně B2.

Ubytování a stravování

Jazyková škola Link zajistí v případě zájmu ubytování i stravování v místě konání kurzu za nejlepší možné ceny podle Vašich nároků. Ubytování v Roudnici nad Labem Vám zajistíme v hotelu Koruna.

Cena

Datum Cena kurzu
 24. 8. 2015  4 950 Kč
Zvýhodněná cena  
 při platbě do 30. 4. 2015  4 450 Kč

Pro další informace kontaktujte: adela.prchlikova@lls.cz, mobil: 724 486 265

Těšíme se na Vás. Jiný podobný kurz v ČR nenajdete.