Výuka dospělí

Výuka dospělí

U nás se jazyky neučí, u nás se jimi mluví!
Večerní kurzy v Ústí nad Labem

Večerní kurzy v Ústí nad Labem

Kurzy pro dospělé nabízíme ve dvou formátech

  • běžný kurz: probíhá jedenkrát týdně po šedesáti minutách
  • intenzivní kurz: probíhá dvakrát týdně po šedesáti minutách

 

Ceny kurzů při platbě na celý školní rok

  CENÍK KURZŮ ANGLIČTINY A NĚMČINY PRO DOSPĚLÉ  
    ŠK. ROK 2021/2022
CENY KURZŮ PŘI PLATBĚ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK    
     
Typ kurzu Časová dotace Cena kurzu:
Běžný kurz 1x 60 min./týden 6 300 Kč
Intenzivní kurz/FCE, CAE 2x 60 min./týden 11 900 Kč
     
CENY KURZŮ PŘI PLATBĚ NA POLOLETÍ    
     
Typ kurzu Časová dotace Cena kurzu
Běžný kurz 1x 60 min./týden 2 900 Kč
Intenzivní kurz/FCE, CAE 2x 60 min./týden 6 500 Kč
     
CENY KURZŮ PŘI PLATBĚ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK DO 31. 7. 2020    
     
Typ kurzu Časová dotace Cena kurzu
Běžný kurz 1x 60 min./týden 5 300 Kč
Intenzivní kurz/FCE, CAE 2x 60 min./týden 10 600 Kč
     
     
  Možnost platby na splátky na podkladě dohody.  

 

  • V cenách kurzovného nejsou zahrnuty učebnice.
  • V případě, že se student rozhodne kurzy nenavštěvovatzaplacené peníze se nevracejí a nelze je převést na individuální výuku.
  • V případě, že student nezaplatí splátku do uvedeného data ve splátkovém kalendáři, ztrácí své místo ve skupině.
  • Počet klientů ve skupině je 10-12
  • Pokud nebude ve skupině naplněna kapacita, uhrazené platby budou v plné výši vráceny.
  • Platit je možné v hotovosti nebo převodem na účet. Při platbě převodem si prosím požádejte o platební informace.

 

Přihláška