Certifikáty

Certifikáty

Nechte se u nás vyzkoušet a získejte jeden z mezinárodních certifikátů.

Zkoušky pro dospělé

Zkoušky pro dospělé

 

Cambridge English: Key (KET)

KET jazyková kvalifikace na úrovni A2* (pre-intermediate - mírně pokročilý), která prokazuje, že student dokáže komunikovat v jednoduchých situacích. Znamená to, že ve studiu angličtiny je na dobré cestě. Jedná se o mezinárodně uznávanou zkoušku, kterou lze uplatnit v mnoha obchodních společnostech po celém světě - ale jen pro pozice, kde se neustále opakují stejné komunikační situace.

Zkouška má tři oddíly - Reading and Writing (čtení a psaní, 70 minut), Listening (poslech, 30 + 8 minut) a Speaking (ústní část, 8 - 10 minut).

Během oddílu čtení a psaní je nutné prokázat, že student dokáže porozumět jednoduchým psaným informacím, jako jsou vývěsky, brožury, noviny a časopisy. Tento oddíl tvoří 50% celkového hodnocení zkoušky.

Poslech testuje, do jaké míry student dovede porozumět hlášení a jiným mluveným záznamům, kde se mluvčí vyjadřují výrazně pomalu. Body za poslech se započítávají jako 25% celé zkoušky.

Ústní část vyžaduje, aby se student dokázal účastnit konverzace kladením a zodpovídáním jednoduchých otázek. Tato část se provádí ve dvojicích nebo skupinách po třech a dvěma zkoušejícími. Počet bodů za ústní část se počítá jako 25% celkového hodnocení.

 

Cambridge English: Preliminary (PET)

PET je zkouška určená pro mírně pokročilé studenty na úrovni B1* (intermediate, středně pokročilý). Certifikát je dokladem, že student dokáže komunikovat s rodilými mluvčími ve všedních situacích. Od studentů se očekává, že budou schopni porozumět smyslu jasných instrukcí nebo hlášení a poradit si ve většině situací, které je potkají jako turisty v anglicky mluvících zemích. Předpokládá se také, že student dokáže klást jednoduché otázky, účastnit se věcných konverzací v pracovním prostředí a napsat dopis nebo email na známé téma. Zkouška je dostatečná pro všechny pracovní pozice, ve kterých se opakuje omezený počet komunikačních situací, jako je například účetní, obchodní referentka nebo manažer bezpečnosti.

Tato zkouška má tři oddíly - Reading and Writing (čtení a psaní, 90 minut), Listening (poslech, 30 + 6 minut) a Speaking (ústní část, 10 - 12 minut).

Účelem oddílu čtení a psaní je zjistit, zda student dovede pochopit význam vývěsek nebo článků z novin a časopisů. Tento oddíl tvoří 50% celkového hodnocení zkoušky.

Poslech testuje porozumění mluvenému záznamu, nejčastěji v podobě hlášení nebo rozhovorů týkajících se každodenního života. Body za poslech se započítávají jako 25% celé zkoušky.

Ústní část zkouší, zda je student schopen účastnit se konverzace kladením nebo zodpovídáním otázek a vyprávět v angličtině (například o tom, co má nebo nemá rád). Tato část se provádí ve dvojicích nebo skupinách po třech a dvěma zkoušejícími. Počet bodů za ústní část se počítá jako 25% celkového hodnocení.

 

Cambridge English: First (FCE)

Jedná se o mezinárodně uznávanou zkoušku na úrovni B2* (upper-intermediate), kterou zohledňuje celá řada zaměstnavatelů a univerzit po celém světě. Je důvěryhodným dokladem Vašich jazykových znalostí. Znamená to, že si dokážete poradit téměř se všemi komunikačními situacemi, včetně studia v anglickém jazyce nebo práce v mezinárodní firmě na středních a vyšších pozicích.

Zkouška se skládá ze čtyř částí - Reading and Use of English (čtení a užití angličtiny, 75 minut), Writing (psaní, 80 minut), Listening (poslech, 40 minut) a Speaking (ústní část, 14 minut).

V části čtení a užití a angličtiny je nutné prokázat schopnost poradit si s různými typy textu, například úryvky z novin nebo časopisu. Součástí tohoto oddílu jsou také úlohy, které testují, jak student ovládá gramatiku a slovní zásobu. Tento oddíl tvoří 40% celkového hodnocení zkoušky.

V rámci části psaní se tvoří dvě písemné práce, nejčastěji dopis, esej, recenze nebo zpráva. Body za tuto část se započítávají jako 20% celé zkoušky.

Poslech testuje porozumění mluvenému projevu, většinou v podobě zpráv, prezentace nebo každodenního rozhovoru. Body za poslech se rovněž započítávají jako 20% celé zkoušky.

Ústní část zkouší schopnost komunikovat tváří v tvář. Tuto část provádějí kandidáti ve dvojicích nebo ve skupinách po třech. Počet bodů za ústní část se také počítá jako 20% celkového hodnocení.

 

Cambridge English: Advanced (CAE)

CAE je zkouška odpovídající úrovni o jeden stupeň vyšší než zkouška FCE, tedy C1* (advanced). Jedná se o mezinárodně uznávanou jazykovou kvalifikaci, kterou je možno využít mimo jiné k získání univerzitních či studentských víz. Zkouška je vhodná pro ty, kterým nestačí se anglicky domluvit, ale chtějí komunikovat efektivně, plynule a za použití širší škály jazykových prostředků – například pro obchodní zástupce nebo manažery, kteří vnímají úroveň svého projevu jako součást své image.

Struktura této zkoušky je stejná jako struktura FCE, liší jen v délce. Rovněž se skládá z částí Reading and Use of English (čtení a užití angličtiny, 90 minut), Writing (psaní, 90 minut), Listening (poslech, 40 minut) a Speaking (ústní část, 15 minut).

V rámci části čtení a užití angličtiny musí student prokázat porozumění různým druhům textů, úryvkům z novin a časopisů, beletrie i literatury faktu. Tento oddíl tvoří 40% celkového hodnocení zkoušky.

Část psaní opět vyžaduje vytvoření dvou textů, včetně eseje. Body za tuto část se započítávají jako 20% celé zkoušky.

Poslech testuje, do jaké míry je student schopen porozumět mluveným záznamům různého charakteru. Body za poslech se rovněž započítávají jako 20% celé zkoušky.

Ústní část zkouší schopnost komunikovat tváří v tvář. Tuto část provádějí kandidáti ve dvojicích nebo ve skupinách po třech. Počet bodů za ústní část se také počítá jako 20% celkového hodnocení.

 

* úrovně znalosti cizího jazyka podle Společného evropského referenčního rámce

Více informací o jazykových úrovních naleznete na http://www.jazykove-urovne.cz/